Krušni dar je dar posebne topline, posebne hvaležnosti in posebne misli, da nam je nekdo storil nekaj dobrega.